P
I
A
P
A
Y
image-illustration

استفاده از پنل مدیریتی

آموزش

نحوه استفاده از پنل مدیریتی

نحوه ورود به پنل مدیریتی

با استفاده از دکمه ورود کاربردر منوی بالای سایت و سپس انتخاب دکمه پنل مورد نظر، میتوان اقدام به ورود کرد.

ورود به پنل مدیران

پس از انتخاب دکمه ورود مدیران بایستی اطلاعات درخواستی وارد گردد.
- کد کاربری همان کد گروه کارت یا پشتیبان میباشد.
- این پرتال مخصوص صادرکنندگان کارت میباشد.
- در زمان ورود به پرتال مدیران توجه کنید IP سیستم شما از قبل به همکاران ما اعلام و برای پنل فعال شده باشد.
- در صورت وارد کردن 3 بار رمز اشتباه پنل قفل می شود.

ورود پذیرندگان

مدیران پذیرندگی ها میتوانند جهت مشاهده تعداد تراکنشها، گردش فروش و ... در بازه های مورد نظر به این پرتال مراجعه کنند.
کد مرکز یا کد پذیرنده، رمز عبور پذیرنده و کد کپچا از جمله اطلاعاتی است که در این مرحله درخواست میشود.
در صورت وارد کردن 3 بار رمز اشتباه پنل قفل می شود.

ورود اعضا

هر دارنده کارت شرکت پیاپی با مراجعه به این قسمت و وارد کردن شماره کارت و رمز کارت خود، از امکانات این بخش برخوردار گردد.
در صورت وارد کردن 3 بار رمز اشتباه پنل قفل می شود.