P
I
A
P
A
Y

نرم افزارهای مالی و فروشگاهی

نرم افزارهای مالی و فروشگاهی
محصولات

نرم افزارهای مالی و فروشگاهی نرم افزارهای قدرتمند در حوزه پرداخت الکترونیک، حسابداری، فروشگاهی و رستورانی

این گروه با استفاده از دانش مدیران و نیروهای متخصص خود توانسته نرم افزارهای قدرتمندی در حوزه پرداخت الکترونیک ، نرم افزار مدرن و بینظیر حسابداری ، نرم افزار های فروشگاهی و رستورانی و...تولید کند. این نرم افزارها ضمن رعایت اصول استاندارد جهت اتصال به سیستم های مشابه، توانایی های منحصر به فردی نیز دارند.

یکی از محصولات نرم افزاری این گروه سوئیچ پرداخت "piapay" است که علاوه بر دارا بودن تمامی خواص سیستم های مشابه بانکی، دارای خواص تکمیلی تری بوده و می تواند ارزش افزوده فراوانی برای حوزه خدمات پرداخت الکترونیک فراهم آورد. این سوئیچ پرداخت از دیر باز مورد آزمایش قرار گرفته و روزبه روز بر توانایی هایش افزوده شده است. مسلماً بهترین دلیل و سند بر کارائی این سوئیج، استفاده گروه کارت های اعتباری پیاپی از همین سوئیچ پر قدرت برای مدیریت خدمات و محصولات خود است. داشتن پروتوکل های ارتباطی مطابق استانداردهای ISO 8583 و لینک سوئیچ از توانایی های ارتباطی سوئیچ پرداخت فوق احتساب می گردد.