P
I
A
P
A
Y

خدمات سازمان ها

image
تجمیع خدمات رفاهی در یک کارت و ارتقاء خدمات رفاهی سازمان شما

خدمات سازمانی

گروه کارت های اعتباری پیاپی در کنار شما و برای تعلق خاطر سازمانی پرسنل و کارکنان شما پیشنهاد میکند
از سامانه کارت های اعتباری سازمانی پیاپی استفاده و از مزایای زیر بهره مند شوید .

شرح خدمات توضیحات
امکان تخصیص فروشگاه های منتخب
امکان تخصیص فروشگاه های منتخب
در صورت صلاحدید شما قادر خواهید بود از مجموعه متعدد و متنوع شبکه فروشگاهی پیاپی برای پرسنل خود تعدادی از آنها را انتخاب و امکان استفاده پرسنل خود فقط از فروشگاههای منتخب را فراهم کنید .
استفاده از اعتبارات بانکی
استفاده از اعتبارات بانکی
سازمان شما می تواند با معرفی کارمندان خود از اعتبار 500 میلیون ریالی بانک طرف قرارداد پیاپی از شبکه فروشگاهی پیاپی خرید نموده و اقساط آن را از طریق شبکه بانکی در اقساط انتخابی 6-12-18 و 24 ماه و با سود قرض الحسنه پرداخت نماید
گزارشات متنوع مدیریتی
گزارشات متنوع مدیریتی
با در اختیار داشتن سامانه مدیریتی که پیاپی بصورت اختصاصی برای شما فعال می نماید، مدیریت سازمان از طریق خود و یا نماینده ای که بدین منظور آموزش می بیند قادر خواهد بود ضمن دریافت دهها نمونه گزارش مورد نیاز سیستم مالی و حسابداری به ساده ترین روش ، پرسنل را گروه بندی نماید ، اعتبارات متنوع به هر شخص و یا گروه اعطا تماید ، کارت افراد یا گروههایی را قطع ، شارژ یا دشارژ نماید ، از میزان موجودی اعتبارات آنها آگاه شود ، فروشگاههای طرف قرارداد را رصد کرده و همه چیز را بر اساس سیاست های خود برنامه ریزی نماید.
مدیریت منابع و هزینه کرد سازمان
مدیریت منابع و هزینه کرد سازمان
سازمان شما می تواند با توافق و هماهنگی شبکه فروشگاهی پیاپی یا فروشگاههای مد نظر خود بعد از خرید کارمندان بر اساس اعتبار تخصیص داده شده با دریافت فاکتور از طریق پنل اختصاصی در اختیار اقدام به تسویه مبالغ اعتبار خرج شده در فروشگاه ها به صورت ماهانه نماید.